ZSYP.TV
2021-02-04 11:08

Z.Kękuś (PPP 283) Jak „asertywnego” „twardziela” Morawieckiego technik geodeta Kościński broni

00:00 Zajawki. 00:50 Start Wielki zwycięzca szczytu UE w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027, „twardy”, „asertywny” negocjator, premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki skrywa – wstydliwie…? - te fakty: „A28. Jeśli chodzi o zasoby własne UE, pułap dla Unii na pokrycie rocznych środków na płatności zostaje ustalony na poziomie 1,40 % DNB wszystkich państw członkowskich; 09:30 (…) 152.Korekty ryczałtowe za okres 2021–2027 obniżą roczny wkład oparty na DNB wnoszony przez Danię, Niderlandy, Austrię i Szwecję, oraz w kontekście wsparcia na rzecz odbudowy i odporności, a także przez Niemcy. 11:30 Odnośne państwa członkowskie skorzystają z następującej obniżki brutto w swoich rocznych wkładach opartych na dochodzie narodowym brutto w cenach z 2020 r.: •Dania: 377 mln EUR •Niemcy: 3 671 mln EUR •Niderlandy: 1921 mln EUR •Austria: 565 mln EUR •Szwecja: 1069 mln EUR (…) 153. Te obniżki brutto zostaną sfinansowane przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich DNB.” 13:00 Gruba kasa Źródło: „Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (17, 18, 19, 20 i 21 lipca 2020r.) Konkluzje Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wspomnianym posiedzeniu.”; https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf Znaczy… „twardy”, „asertywny”, czyli doskonale nam, Polakom, już znany z samochwalstwa i ogromnie zawyżonej samooceny – a także z wielkiej skłonności do kłamania - negocjator Mateusz Morawiecki z gromady „we the people” wynegocjował dla Polaków… wzrost naszej corocznej, w okresie 2021 – 2027, składki do budżetu UE o… 40 proc. A jego kolega od kilkunastu lat z pracy w BZ WBK S.A., a następnie Santander Polska S.A., zrobiony przez niego Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej technik geodeta Tadeusz Kościński ściemnia mediom. Lojalność. Gromadna… 17:45 Ukrywanie Prawdy 21:35 Morawiecki - Kościński 27:56 Zakończenie Sympatyków kanału "Po pierwsze Polak" proszę o wsparcie finansowe: SKOK im. Franciszka Stefczyka, nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001 SWIFT: WBKPPLPP