ZSYP.TV
2021-02-07 19:09

Niezwykła manifestacja niebiańskiej struktury - przykład hylemorfizmu ponadświatowych inteligencji?

"Starożytne czasy charakteryzowały się silną wiarą w bogów oraz w Stwórcę. Nikt nie wyśmiewał ludzi, którzy widzieli światła na niebie, albo niezidentyfikowane obiekty latające – bogów ! Nikt nie naśmiewał się z osób spotykających nieznane typy humanoidów. Dzisiejsi ludzie, żyjący w epoce technologicznej, zostali sprowadzeni nie tylko do roli kosmicznych niewolników, stali się nieprzytomnymi profanami – niedopuszczonymi do pradawnych tajemnic religijnych. Ludzie wieku XX i XXI zmuszani są do wiary w ewolucję, a co za tym idzie, identyfikują się z istotami prymitywnymi. Starożytne istoty nadnaturalne istnieją, jednak dla większości otumanionych darwinizmem są odległymi baśniami. Przeanalizujmy trochę to zagadnienie na przykładzie boga „Aszura”. Imię tego boga jest identyczne z nazwą starożytnego miasta, nad którym sprawować miał opiekę. Zdaniem uczonych akademickich bóg Aszur mógł być pierwotnie personifikacją samego miasta, któremu najwyraźniej sami jego mieszkańcy nadać musieli boski status. Dowód na to znaleźć już można w jednej z najstarszych inskrypcji odnalezionych w Aszur, w której Zariqum, wysoki dostojnik za rządów królów z III dynastii z Ur, nazywa siebie „gubernatorem boskiego miasta Aszur”. Z kolei na wczesną personifikację miasta wskazywać może inskrypcja Silulu, jednego z pierwszych władców miasta Aszur, który miasto swe nazywa „królem”: „Miasto Aszur jest królem. Silulu jest namiestnikiem miasta Aszur”...cały tekst tu: http://argonauta.pl/starozytne-gory-kije-i-pierscienie-kto-rozumie-duchowa-archeologie/