ZSYP.TV
2021-03-17 22:05

Dlaczego społeczeństwa są spolaryzowane – czyli dlaczego uznajemy różne wartości za ważne?

Wykład prof. Stanisława Obirka Wykład będzie próbą spojrzenia na dwa różne społeczeństwa polskie i amerykańskie, które od lat są przedmiotem moich badań naukowych i refleksją nad przyczynami coraz większych podziałów między różnymi grupami społecznymi. Najciekawsze moim zdaniem są dzisiejsze podziały religijne, które nie pokrywają się z różnicami konfesyjnymi w ramach chrześcijaństwa (protestańci vs katolicy) czy z przynależnością do różnych religii. Przebiegają raczej według podziałów na wierzących otwartych i postępowych wobec wierzących fundamentalistycznych. W tym kontekście wspomnę też o jednej z najgwałtowniej rosnącej grupie tzw. „nones” czyli wierzących bezwyznaniowych. Zakładam, że sytuacja religijna społeczeństwa polskiego jest lepiej znana, ale pozwolę sobie zaproponować moją własną diagnozę, która jest zaskakująco zbliżona do sytuacji w USA.