ZSYP.TV
2021-03-17 22:07

RWI 04. Jak rozpoznać agenta? - addendum Józefa Kosseckiego

Docent Józef Kossecki przedstawia metodę oceny na ile dana osoba jest obcym agentem wpływu. Jest to komentarz do wykładu Dra Rafała Brzeskiego pt. "Kontrwywiad obywatelski", który jest dostępny tutaj: http://youtu.be/fFyyAzEtKds Film jest kopią materiału z kanału NAI Polska (www.socjocybernetyka.pl)