ZSYP.TV
2021-04-04 23:46

HIPERINFLACJA, DEPOPULACJA, AUTOKRACJA (LEKTOR PL)

Pieniądz już za parę lat ma być zgodnie z WIELKIM PLANEM RESETEM, NOWYM ŁADEM wyłącznie bezgotówkowy, a jego ilość na naszych wirtualnych kontach ma być powiązana z naszą lojalnością w stosunku do opresyjnego systemu… podobnie jak ma to już miejsce w Chinach. Taki Wielki Plan NOWEGO ŁADU jest przygotowywany dla całej ludzkości. W tym planie uczestniczą praktycznie wszystkie NIERZĄDY W TYM NASZ… POLSKOJĘZYCZNY… I BANKI CENTRALNE… WSPARCIE: Na naszym kanale nie ma monetyzacji, jeżeli chcesz widzieć częściej filmy i nas wesprzeć wolną złotówką to prosimy o wpłatę na konto(koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu): 53114020040000370277867109 SKLEP KILLUMINATI WEAR: https://killuminati-wear.com/​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​Działamy na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, pkt 1. oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Art. 29. Prawo cytatu Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.Art. 291. Korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości..


Tagi: