ZSYP.TV
2021-04-29 22:46

Panie Prezesie, Waszyngton dzwoni 😁