JASIU_WĘDROWNICZEK
2019-01-07 22:59

Mataczenie, ukradzione prawko, i pobite jemioły

Dekret wydany w imieniu suwerena, Narodu Polskiego jest Legalnym Obowiązującym Prawem do czasu weryfikacji " prawa " stworzonego przez oszustów i degeneratów... DEKRET ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Link do Dekretu PDF : http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf Dekret do drukowania 2 strony http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret-druk.pdf ... Film Czytamy dekret http://www.zawodowy-polak.eu/Czytamy-dekret.mp4 Art. 1. Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena - zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.