ZSYP.TV
2021-05-21 22:47

Jednostronne teorie rozwoju społecznego - Ideologizm

Teorie jednostronne eksponują jeden czynnik, od którego według nich zależy rozwój społeczny i przypisują mu decydujące znaczenie. Ideologizm eksponuje ideologie, w szerokim tego słowa znaczeniu. Warto zaznaczyć, że nie należy mylić ideologizmu z idealizmem teoriopoznawczym, chociaż one niejednokrotnie idą w parze. doc. Józef Kossecki