KRUK1959
2019-02-23 11:52
REPLAY

Red. Piotr Jankowski - Świat Słowiański – periodyk Feliksa Konecznego

Wykład red. Piotra Jankowskiego na Konferencji historycznej w 70-lecie śmierci prof. Feliksa Konecznego "Prof. Feliks Koneczny i jego porównawcza nauka o cywilizacjach". Organizatorzy Centrum Edukacyjne Powiśle i Stowarzyszenia im. Bpa Sołtyka. 9 lutego 2019 r. Centrum Konferencyjne Kopernika, Warszawa, ul. Kopernika 30. Program Konferencji wg kolejności wystąpień: 1. Prof. Maciej Giertych „Aktualność Konecznego i ratowanie Jego dziedzictwa” - https://www.youtube.com/watch?v=DfCZ5KryEnc 2. Prof. Paweł Skrzydlewski „Tylko Cywilizacja łacińska!” - https://www.youtube.com/watch?v=1z1l6zepLZU 3. Reżyser Grzegorz Braun „Polak Cywilizacji łacińskiej – ginący gatunek?” - https://youtu.be/7up9W3UpbUw 4. Dr Michał Krajski „Monogamiczna rodzina podstawą cywilizacji łacińskiej” - https://www.youtube.com/watch?v=vXjo-Lu2jCM 5. Red. Wojciech Reszczyński „Nauka Feliksa Konecznego w życiu codziennym – teoria i praktyka” - https://www.youtube.com/watch?v=bzq_jSms7sc 6. Mec. Marian Barański „Walka cywilizacji w dziejach Polski od Potopu do dnia dzisiejszego” - https://www.youtube.com/watch?v=XuxYeinWl-A 7. Red. Piotr Jankowski „Świat Słowiański – periodyk Feliksa Konecznego” - https://www.youtube.com/watch?v=Q7wmU0pvH9U 8. Mec. Kazimierz Frąckiewicz „Cywilizacje wg. prof. Konecznego na obszarze Białorusi” - https://www.youtube.com/watch?v=ApiqIE_R828 9. Lek. stom. Anna Pruska – Wiszniowska „Koneczny jako profesor wyklęty” - https://youtu.be/z6_UlYztjXE

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)

źródło: http://bit.ly/2tnFZbI

0    0