ZSYP.TV
2021-08-31 00:07

PRZEBUDZENIE (LEKTOR PL)

Człowiek nie może sobie wyobrazić, jak wygląda prawdziwy obraz bytu, ponieważ widzi mniej niż 1% widma elektromagnetycznego i słyszy nie więcej niż 1% akustyki. 90% komórek w twoim ciele działa w symbiozie z mikroorganizmami, które mają własne DNA i nie są twoje. Atomy w twoim ciele reprezentują 99,99999999999999999999% pustej przestrzeni i żaden z nich nie jest przez ciebie generowany wszystkie zostały zapożyczone z dawnej materii gwiezdnej, która kiedyś pojawiła się w łonie eksplodującej gwiazdy. Człowiek ma 46 chromosomów, o 2 mniej niż ziemniaki. Osoba pokazuje tęczę jakby tylko dla siebie: jej istnienie wiąże się ze specyfiką ludzkiego widzenia i zależy od stożkowych fotoreceptorów w twoich oczach dla innych żywych stworzeń, które nie mają takich stożków, tęcza w ogóle nie istnieje. Tak więc, nie tylko patrzysz na tęczę tworzysz ją. Jest to dość zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wszystkie piękne kolory, które widzisz, stanowią mniej niż 1% spektrum elektromagnetycznego. WSPARCIE: Na naszym kanale nie ma monetyzacji, jeżeli chcesz widzieć częściej filmy i nas wesprzeć wolną złotówką to prosimy o wpłatę na konto(koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu): 53114020040000370277867109 SKLEP KILLUMINATI WEAR: https://killuminati-wear.com/ Działamy na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, pkt 1. oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 29. Prawo cytatu Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Art. 291. Korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.


Tagi: