ZSYP.TV
2021-08-31 00:24
REPLAY

Ekohumanizm albo globalna katastrofa - Lesław Michnowski (na żywo)

Lesław Michnowski Powstrzymać III Wojnę Światową Część II: Ekohumanizm albo globalna katastrofa, Wykład w HarFOR (obecnie NAI Warszawa), 15 czerwca 2015 r. Prezentacja (pdf) dsotępna tutaj: http://www.kte.psl.pl/AJK15VI15pw.pdf 00:00 Ekohumanizm 03:20 Papieskie ostrzeżenie przed III wojną światową 09:57 Neo-socjaldarwinizm 11:52 Generalny Plan Wschodni 13:45 Epoka zbędnych ludzi 21:18 Ludzka praca 26:03 Trzecia Wojna Światowa 40:28 Globalny ekosystem 53:23 Główny czynnik globalnego kryzysu 55:58 Upodmiotowienie ludzi 1/2 1:09:01 Automatyzacja 1:15:00 Żywność GMO 1:16:52 Potrzeba dalekosiężnego programu 1:19:06 Powszechna mądrość 1:24:30 Strategia depopulacji 1:27:46 Koncepcja Harariego 1:29:14 Poziom edukacji w Polsce 1:30:57 Przyszły system społeczny 1:42:46 Koncepcja Gierka 1:52:16 Chiny 1:54:12 Wolny rynek 2:02:29 Koncepcja Orwella i Huxleya 2:06:32 Cywilizacja życia 2:08:40 Upodmiotowienie ludzi 2/2 2:11:42 Socjaldarwinizm Zapraszamy na ciąg dalszy wykładu POWSTRZYMAĆ III WOJNĘ ŚWIATOWĄ pod tytułem EKOHUMANIZM ALBO GLOBALNA KATASTROFA Wykładowca przedstawi - za pomocą cybernetyki trwałego rozwoju - metody, które mogą być stosowane w przezwyciężaniu globalnego kryzysu poprzez patologiczne zmniejszanie zaludnienia Ziemi. Powoła się przy tym na nowe wypowiedzi papieża Franciszka, zawierające kolejną przestrogę wobec zagrożeń Ludzkości III Wojną Światową, a także zwracające uwagę na usiłowania wywołania śmiercionośnego konfliktu w układzie chrześcijanie – muzułmanie (Sarajewo, 6 czerwca 2015). W dalszej części wykładu Lesław Michnowski wykaże błędność twierdzenia, iż w wyniku rozwoju nauki i techniki, w tym automatyzacji, a szczególnie sztucznej inteligencji, znaczna część światowej społeczności nie będzie miała pracy. Z jego systemowych badań wynika wniosek wręcz przeciwny, a mianowicie, czym wyższy poziom rozwoju i zastosowań osiągnięć nauki i techniki, tym większy intelektualny potencjał Ludzkości – na domiar sztuczną inteligencją wspomagany – będzie konieczny dla eliminowania, ekospołecznie użyteczną pracą, negatywnych konsekwencji tego rozwoju. Dalej Lesław Michnowski przedstawi zarys niezbędnych przekształceń systemu światowego, celem skutecznego eliminowania tych negatywnych konsekwencji rozwoju, zagrażających – w przypadku bezczynności lub działań patologicznych – globalną katastrofą. Ponownie podkreśli on konieczność globalnej, doinformowywanej, współpracy jako warunku trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu i ukształtowania zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności. Bez odrzucenia wraz z tym egoizmu socjal-darwinistycznego na rzecz ekohumanizmu, uniknięcie wzajemnie wyniszczających konsekwencji III Wojny Światowej będzie niemożliwe. LESŁAW MICHNOWSKI Cybernetyk i inżynier, projektant komputerowej automatyzacji przemysłu, twórca cybernetyki rozwoju. Autor ekohumanistycznej tezy: aby żyć w sytuacji zmian – tak szybko współcześnie zachodzących w uwarunkowaniach życia wraz z rozwojem nauki i techniki - konieczny jest ROZWÓJ RAZEM, a nie dalszy WZROST KOSZTEM OTOCZENIA (społecznego lub przyrodniczego). Poszukuje informacyjnych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) oraz godnego życia wszystkich ludzi - bogatych i biednych - wspomaganych nauką oraz wysoką techniką, w harmonii ze środowiskiem. Inicjator i autor przyjętego jednogłośnie przez Pierwszy Światowy Kongres Uniwersalizmu (sierpień 1993 r.) Apelu Warszawskiego - O Ekorozwój oraz zaaprobowanego przez 165 wybitnych osobistości wystąpienia w roku 1997 do Prezydenta RP pt: Polska Inicjatywa Na Rzecz Trwałego Rozwoju Świata. Autor czterech książek oraz licznych publikacji (ponad 300) i referatów naukowych z zakresu cybernetyki rozwoju lub dotyczących istoty obecnego światowego kryzysu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego - zagrożeń, jakie niesie i form przezwyciężania. Jest wieloletnim (1993 – 2011) członkiem Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo – Kulturalnym. Wieloletni Sekretarz Klubu Cybernetyki Rozwoju Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. https://www.facebook.com/events/856157521132102/

0    0