ZSYP
2019-03-03 10:14

Zbigniew Brzezinski o NWO i niebianskiej elicie

O Globalnym przywództwie Z. Brzezinski Krytyka kurs NWO SYSTEM JEST NIESPRAWIEDLIWY nieMORALNY & GLObalna ŚWIADOMOŚĆ globalizacja zmniejsza tozsamosc narodowa i patriotyzm pochodzenia i odpowiedzialnosc narodowa wojna cybernetyczna informacyjna pseudoanarchia globalne niewolnictwo niebianska elita finansowa korporacjonistow