ZSYP.TV
2021-11-28 17:48

zespół covidowy w drodze po pacjenta

Kolejne video nagrywane dla potrzeb C-19. https://t.co/LcFkHp50AW