ZSYP
2019-03-12 15:52

krzyże ubrane w szmaty - sztuka nowoczesna