ZSYP
2019-03-12 14:52

krzyże ubrane w szmaty - sztuka nowoczesna