ZSYP.TV
2022-05-17 13:08
REPLAY

Tess Lawrie o potrzebie świadomości wobec Światowego Traktatu Pandemicznego 2/5

Segment 2 z 5. ŚWIADOMOŚĆ:

Otwarta debata

Różne perspektywy i opinie

Powrót do naukowej definicji pandemii

Przejrzystość modeli i testów

Analiza kosztów/korzyści upubliczniona

0    0