ZSYP.TV
2022-06-03 21:14

Jezuici i ich misje - konferencja - Gabriel Maciejewski

Po misjach jezuickich w Paragwaju nie pozostało właściwie nic. Ruiny jednej misji San Miguel, której budowę i zagładę oglądamy w zapomnianym już całkiem filmie Rolanda Yoffe „Misja”. Skala przedsięwzięcia jakie zmaterializowało się na dziewiczych terenach dzisiejszej Brazylii, Paragwaju i Argentyny jest zdumiewająca i nie znajduje precedensu. Z niczego właściwie, zakonnicy zbudowali potęgę gospodarczą. Ich tworzywem byli Indianie, którym przynieśli Ewangelię, a także wszystkie umiejętności, zwane w świecie białego człowieka sztuką. Jezuici spotkali nad Paraną, Urugwajem i Paragwajem wdzięcznych uczniów, którzy zaufali im całkowicie i powierzyli swoje życie w ich ręce. Święty eksperyment, jak pisał o tym przedsięwzięciu austriacki dramaturg Fritz Hochwaelder, zakończył się jednak katastrofą. Wielka polityka starła z powierzchni ziemi misje, zakonników w czarnych habitach i odebrała nadzieję na życie doczesne i wieczne Indianom Guarani. Spis 0:00:00 - 0:04:50 - Wstęp 0:04:51 - 0:27:00 - Ignacy Loyola 0:27:01 - 0:42:00 - Jezuici w Rzeczypospolitej 0:42:01 - 1:32:00 - Misje jezuickie w Paragwaju 1:32:01 - 1:42:00 - Jak doszło do kasaty zakonu jezuitów 1:42:01 - 2:00:00 - Jezuici w Kanadzie 2:00:01 - 2:10:15 - Odpowiedzi na pytania #jezuici #misja #paragwaj #żydzi #londyn #brazylia #hiszpania #portugalia #kościół #indianie #guarani #kanada #męczennicy #kanonizacja #cywilizacja #yerbamate #ostrokrzewparagwajski #rolandyoffe #hollywood #cabezadevaca #huroni #geopolityka #coryllus #gabrielmaciejewski Zapraszam do udziału w zbiórce, z której fundusze przeznaczane są na kwerendę, opracowywanie i wydanie nieznanych polskiemu czytelnikowi zagranicznych materiałów źródłowych dotyczących wojny 1648 roku. Moim celem jest jak najpełniejsze naświetlenie międzynarodowego tła zmagań na Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem przemożnego zaangażowania nieraz zdawałoby się bardzo odległych mocarstw i organizacji biznesowo-religijnych. Szczegóły przedsięwzięcia na: https://patronite.pl/Coryllus Gabriel Maciejewski blog: https://coryllus.pl/ portal: http://szkolanawigatorow.pl/ księgarnia: https://basnjakniedzwiedz.pl/